Budokai Judo & Jiu-Jitsu

Est. 1965

Contact Information

Budokai Judo & Jiu-Jitsu

​327 Main Street, Hamilton, Ohio 45013

Email: Budokaibjj@gmail.com

Call or Text:(513) 284-2263